Woda gruntowa posiada ustabilizowane właściwości fizyczne. Prawo Darcy :

gdzie :

h – strata ciśnienia podczas przepływu
L – długość odcinka pomiarowego przepływu.

wskazuje, że w ruchu laminarnym prędkość filtracji (v) jest wprost proporcjonalna do spadku hydraulicznego (i), a współczynnik (k) wyraża wartość tej proporcjonalności i nazywa się współczynnikiem wodoprzepuszczalności i podawany jest w [m/s] lub [m/d].

Współczynnik wodoprzepuszczalności zależy od rodzaju gruntu, wielkości i kształtu ziaren, ciężaru właściwego i lepkości cieczy.
Poniżej podano zakresy wielkości (k) w zależności od rodzaju gruntu.