W tabeli zestawiono zestawy sit wg różnych standardów : BS, US i niemieckich :

Tabela może być pomocna przy identyfikowaniu rozmiarów sit jak również przy tworzeniu kolumn do konkretnych badań przesiewowych.
W różnych laboratoriach używa się różnych zestawów sit. 
Analizy sitowe piasków i gruntów piaszczystych do projektowania mieszanek bitumicznych przeprowadza się najczęściej na kompletach sit amerykańskich i polskich – tkanych.
Do projektowania mieszanek betonowych czy też do stabilizacji grunto-cementowych używa się zestawów sit tzw. betonowych.

Komplety sit amerykańskich składają się z 7 sit kalibrowanych (tkanych):

Sito nr 
10     -    #  2        mm
20     -    #  0,84   mm
40     -    #  0,42   mm
50     -    #  0,297 mm
80     -    #  0,177 mm
100    -    #  0,149 mm
200    -    #  0,074 mm

Uwaga :  numer sita oznacza ilość otworów jaka przypada na 1 cal2 powierzchni siatki.

Powyższa uwaga ma zastosowanie , szczególnie przy rozpatrywaniu i analizowaniu tabelarycznych zestawień wyników różnych badań lub korzystania z kryteriów opisywanych w różnych artykułach lub wytycznych opartych właśnie na numeracji sit. Należy wtedy pamiętać, że numer sita odpowiada dopiero odpowiedniej kalibracji (rozmiarowi oczka) w mm. Natomiast sam numer sita nie może być bezpośrednio opatrywany mianem [mm].

Komplety sit polskich – tkanych :

#   25       mm
#   10       mm
#     2       mm
#     1       mm
#     0,50  mm
#     0,25  mm
#     0,10  mm
#     0,071 – 0,074 mm

 

Komplety sit polskich – betonowych :

Ø    40       mm
Ø    20       mm
Ø    10       mm
#       4       mm
#       2       mm
#       1       mm
#       0,5    mm
#       0,25  mm
#       0,125mm

 

Fot. 1. Zestaw sit na wstrząsarce