Kategoria: Grunty i badania gruntów

Polimery vs. odporność na pH środowiska
Zasadnicze znaczenie ma tutaj wartość  pH środowiska gruntowego. W warunkach normalnych przy 4 < pH < 9 - grunty i wody gruntowe mogą być uznane.. czytaj dalej
Uziarnienie i różnoziarnistość gruntu
Skład ziarnowy mieszanki gruntowej i stąd wynikający wskaźnik różnoziarnistości U ma zasadniczy wpływ na zagęszczanie gruntów i jego maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego.. czytaj dalej
Wilgotność optymalna
Wilgotnością optymalną ( wopt) gruntu nazywamy taką wilgotność, przy której grunt daje się najbardziej zagęścić. Parametrem decydującym o jakości zagęszczenia gruntu jest w tym przypadku gęstość objętościowa.. czytaj dalej
Współczynniki wodoprzepuszczalności gruntów naturalnych
Woda gruntowa posiada ustabilizowane właściwości fizyczne. Prawo Darcy.. czytaj dalej
Wysadziny
Wzrost objętości gruntu w procesie przemarzania uzewnętrznia się powstawaniem tzw. wysadzin, tj. podnoszenia powierzchni terenu czy.. czytaj dalej
Wymiary sit wg różnych standardów
W tabeli zestawiono zestawy sit wg różnych standardów : BS, US i niemieckich.. czytaj dalej
Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża
Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do  wymogów eksploatacyjnych posadawianych obiektów. Wymogi dotyczące podłoży, np. obiektów komunikacyjnych.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.