Zależność między wskaźnikiem porowatości (e) a porowatością (n) można zapisać :

Tab. 1. Orientacyjne wartości porowatości (n) i wskaźnika porowatości (e) wybranych gruntów budowlanych