Rys. 1. Zakres stosowania instalacji odwadniających wykopy w różnych gruntach [2]


Rys.2. Rodzaje stosowanych systemów odwodnienia zależnie od gruntów zalegających w podłożu [1].

 

Literatura :

  1. Fanti K. [i in.] : Budowle piętrzące. Arkady, Warszawa 1972 r.
  2. Pałys F., Smoręda Z.: Poradnik technika melioranta. PWRiL, Warszawa 1986