Zapadanie się gruntu następuje w gruntach luźnych nawodnionych, w których występuje upłynnienie. Woda wypływająca wskutek zaciskania szkieletu może przemieszczać się w kierunku powierzchni i powodować tworzenie małych stożków kraterowych. Jeżeli zwierciadło wody znajduje się w pobliżu powierzchni terenu i jeżeli osiadanie jest duże, to powierzchnia terenu może znaleźć się pod powierzchnią zwierciadła wody. Zapadanie się gruntu wskutek upłynnienia może rozwijać się dalej, lecz już według innego mechanizmu i tylko Pozostało jeszcze 90% tekstu