Kategoria: Zagęszczanie

Stopień zagęszczenia gruntu definicja
Zagęszczenie gruntów niespoistych, zarówno w stanie naturalnym, jak też sztucznie zagęszczonych mierzy się stopniem zagęszczenia.. czytaj dalej
Warunki techniczne wykonywania nasypów
Przygotowanie podłoża. Nasyp powinien być układany na przygotowanej i odwodnionej powierzchni podłoża. Przed ułożeniem nasypu musi być sprawdzona jakość podłoża. Wymagane w projekcie właściwości gruntu.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie gruntów - uwagi praktyczne
Wpływ różnoziarnistości gruntu Skład ziarnowy mieszanki gruntowej i stąd wynikający wskaźnik różnoziarniztości U ma zasadniczy wpływ na zagęszczanie gruntów.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.