Zagęszczarki płytowe są maszynami, w których elementem roboczym jest metalowa płyta drgająca. Są stosowane do warstwowego zagęszczania gruntów niespoistych w poziomie i na stokach, przy układaniu przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, do zagęszczania zasypek gruntowych i podbudów piaskowych oraz tłuczniowych itp. Ze względu na małe wymiary i niewielki ciężar łatwo nimi manewrować, a więc mogą być stosowane do zagęszczania miejsc trudno dostępnych.

Tablica 1.  Orientacyjne wartości grubości warstw zagęszczonych i liczba przejść sprzętu  ubijającego i wibracyjnego [1]

 

Konstrukcja zagęszczarek płytowych zależy od potrzeb eksploatacyjnych. 

Dzieli się je na grupy w zależności od:

  • rodzaju zespołu napędowego,
  • rodzaju układu dynamicznego maszyny,
  • rodzaju zespołu wymuszającego maszyny, 
  • sposobu przemieszczania i sterowania maszyny.

 

Rys. 1. Klasyfikacja zagęszczarek płytowych. [2]

 

 

Literatura:

  1. Materiały z konf.: Podłoże i fundamenty budowli drogowych. IBDiM, Kielce 2012,
  2. Pałys F.,Smoręda Z.: Poradnik technika melioranta. PWRiL. W-wa 1986,