Literatura :

  1. Sulewska M.J.: Sztuczne sieci neuronowe w ocenie parametrów zagęszczenia gruntów niespoistych. PAN, W-wa-Białystok 2009.