Podział zużycia opadów w lasach
Podział zużycia opadów w lasach.. czytaj dalej
Podstawy projektu regulacji rzek
a. Regulacja rzek powinna uwzględniać zasadę kompleksowości, wymaganej w gospodarce wodnej, a wiec potrzeby rolnictwa, gospodarki komunalnej i przemysłowej, melioracji wodnych, żeglugi, jak również rybołówstwa i ochrony przyrody.. czytaj dalej
Mapa hydrograficzna Polski
Mapa hydrograficzna Polski czytaj dalej
Loewego wzór
Wzór Loewego służy do obliczania tzw. dorocznych wielkich wód, po¬chodzących albo z roztopów wiosennych (woda zimowa), albo z opadów w okresie wegetacyjnym (woda letnia).. czytaj dalej
Liczba Reynoldsa dla przepływów w rurociągach
Znajomość rodzaju panującego ruchu cieczy wewnątrz przewodu zamkniętego, posiada bardzo istotne znaczenie w praktyce hydraulicznej i hydrotechnicznej. Podczas przepływu cieczy rzeczywistej występują siły tarcia wewnątrz samej cieczy i w sąsiedztwie ścian przewodu.. czytaj dalej
Klasyfikacja środowisk agresywnych chemicznie
Klasyfikacja środowisk agresywnych chemicznie. Wg normy europejskiej PN-EN 206-1: 2003.. czytaj dalej
Jaskinie
Jaskiniami nazywamy powstałe w naturalny sposób, w różnego rodzaju skałach i masywach, podziemne przestrzenie.. czytaj dalej
Jar
Jest to forma ukształtowania terenu w postaci wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i stromych zboczach.. czytaj dalej
Iszkowskiego wzory
Do obliczenia przepływu na podstawie opadów najczęściej stosowane są następujące wzory.. czytaj dalej
Ilość normalnych opadów miesięcznych i rocznych w Polsce w wybranych stacjach
Ilość normalnych opadów miesięcznych i rocznych w Polsce w wybranych stacjach.. czytaj dalej
Gardziel
Jest to kilkumetrowej wysokości, bardzo stroma dolina górskiego potoku wycięta w skałach twardych odpornych na wietrzenie. czytaj dalej
Związki korelacyjne dla sond dynamicznych SD
W praktyce inżynierskiej metody badań zagęszczenia i zagęszczalności gruntu należy podzielić na.. czytaj dalej
Falochrony z kamieni narzutowych
Falochrony z kamieni narzutowych o różnej masie budowane są w miejscach gdzie energia fal jest stosunkowo duża.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu geotechnicznym i geologiczno-inżynierskim i ich wpływ na projektowanie. Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie
W Polsce dość powszechnie pokutuje błędna praktyka, że dla potrzeb budowlanych należy wykonać badania geologiczne, które zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym wykonuje geolog. Bezpodstawnie są one utożsamiane z badaniami geotechnicznymi.. czytaj dalej
Falochron brzegowy
Jest to budowla chroniąca brzeg morski przed działaniem falowania morskiego i prądów morskich. Może być budowany w pewnym oddaleniu od brzegu lub jako budowle ograniczające.. czytaj dalej
Drogowe roboty ziemne na gruntach słabych i wysadzinowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz.. czytaj dalej
Ostroga brzegowa
Jest to czynna budowla ochronna budowana jako sztuczne umocnienie brzegowe. Najczęściej występuje w postaci szczelnej lub ażurowej przegrody.. czytaj dalej
Odskok Bidone'a
Z przejściem z ruchu nadkrytycznego w ruch podkrytyczny i odwrotnie mamy do czynienia na odcinkach kanałów o szerokości B, których dno posiada zmienny spadek.. czytaj dalej
Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna inżyniera budownictwa
Awaria lub katastrofa budowlana nigdy nie jest skutkiem pojedynczej przyczyny. Przyczyn należy doszukiwać się w czynniku ludzkim i wodzie.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.