Projekt wodno-melioracyjny-wykres 35 - Przepływy wody w długich rurociągach o przekroju kołowym
do obliczania przepływów i szybkości w długich przewodach rurowych o przekroju kołowym przy dowolnym wypełnieniu.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 36 - Przepływy wody w długich rurociągach o przekroju kołowym przy dowolnym napełnieniu
do obliczania przepływów i szybkości w długich przewodach rurowych o przekroju jajowym przy dowolnym wypełnieniu.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 37 - Przepływy wody w długich, całkowicie wypełnionych przewodach rurowych
Przepływ wody w długich całkowicie wypełnionych przewodach rurowych o przekroju kołowym dla a = 0,25 i 0,35.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 39 - Przepływy wody w długich całkowicie wypełnionych prz. rurowych o przekroju jajowym
Przepływ wody w długich całkowicie wypełnionych przewodach o przekroju jajowym przy a = 0,30 i 0,35.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 17 - Przepływ wody w rynnach i małych rowach
do obliczania przepływów wody w rynnach o ścianach pionowych, czyli o nachyleniu skarp 1 : 0 i w małych rowach (głębokość wody t = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 18 - Przepływ wody w wiekszych rowach
do obliczania przepływu w większych rowach (napełnianie h = 0,4 – 2,0 m ; dno = 0,4 – 15,0 m) o nachyleniu skarp 1 : 1 przy n = 0,030 i n = 0,025.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 20 - Przepływy w małych rowach
do obliczania objętości przepływów wody  w małych rowach (głębokość t = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna 0,1 – 1,6 m) 0 nachyleniu skarp 1 : 1,5 przy n = 0,030 i n = 0,025.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 21 - Przepływy w większych rowach
do obliczania przepływu w większych rowach (napełnienie h = 0,4 – 2,0 m;  dno = 0,4 – 15,0 m) o nachyleniu skarp 1:1,5.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 23 - Przepływy w rowach przy nachyleniu skarp 1-2
do obliczania przepływu w rowach (napełnienie h = 0,4 – 2,0 m; dno = 0,4 - 15,0 m) o nachyleniu skarp 1:2  przy n = 0,030 i n = 0,025.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 05 - Wielka woda letnia i zimowa na terenach z jeziorami wg wzoru Loewego
Wychodzimy z punktu na górnej krawędzi, określającego ogólną zlewnię „F", pionowo do krzywej oznaczającej zlewnię jeziora „F1", i otrzymany punkt przecięcia.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 09 - Prędkość wg wzoru Ganguilleta
do obliczania prędkości w przekrojach doliny, korytach rzek, rynnach o dowolnym kształcie i dowolnym współczynniku szorstkości.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.