Projekt wodno-melioracyjny-wykres 15 - Średnica drenów wg wzoru Kuttera przy a=0,27
do obliczania średnic drenów według wzoru Kuttera przy spływie jednostkowym od 0,1 do 2,0 l/s z hektara przy a = 0,27. Do wykresu 15, jak i do wykresu 14.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 16 - Przepływ wody w małych rowach
do obliczania przepływów wody w małych rowach (głębokość wody h = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna = 0,2 – 1,6 m) i nachyleniu skarp 1 : 1 i 1 : 1,5. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - Wykres 01 - objaśnienia - spływy jednostkowe
do obliczania spływów jednostkowych q0, q1, q2 według wzorów Iszkowskiego. q0 = 0,03117 · H· Cm · V · 0,2 – absolutna najniższa woda.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - Wykres 03 - Wielka woda zimowa
do obliczania wielkiej wody zimowej według wzoru Iszkowskiego dla terenów wybitnie nizinnych.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 04 - Wielka woda letnia i zimowa
do obliczenia  wody wielkiej letniej i zimowej według wzoru Loewego dla zlewni bez jezior.. czytaj dalej
Kompendium
Zagęszczanie
Zagęszczanie i stabilizacja gruntów
Tematyka procesu zagęszczania gruntów i materiałów drogowych jest bardzo złożona, zależna od wielu czynników i wymagająca szczególnego potraktowania, zwłaszcza, że grunty.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie gruntów
Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności i wrażliwości na wpływy.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie - wymagania normowe i odbiory robót
Ten temat opracowano wykorzystując Instrukcję ITB Nr 427/2007 [1] z myślą o kierownikach robót, technologach oraz osobach pełniących funkcje nadzoru. Budowa nasypów obejmuje dwie.. czytaj dalej
Zagęszczanie - metody i maszyny
Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności i wrażliwości na wpływy atmosferyczne.. czytaj dalej
Zabezpieczenia skarp przed sufozją
Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu zaprojektowaniu jak i niezbędnemu nadzorowi przy wykonawstwie.. czytaj dalej
Zabezpieczenia przeciwerozyjne w kanałach, rowach, rzekach
Warstwy przeciwerozyjne kanałów muszą spełniać wymagania dotyczące skarp oraz wytrzymywać działanie dodatkowych sił wywoływanych przepływem wody. We wszystkich metodach.. czytaj dalej
Zabezpieczenia przeciwerozyjne - rodzaje
Wody opadowe w postaci intensywnych lub nawalnych deszczy infiltrujące w warstwy obsypki, nasypy, skarpy lub stoki naturalne powodują niejednokrotnie olbrzymie zniszczenia.. czytaj dalej
Wzmacnianie nasypów drogowych z odwadnianiem i zasadami projektowania i wykonawstwa
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz skuteczniejszych.. czytaj dalej
Zasady projektowania warstw uszczelnień z geomembran
Przygotowany przeze mnie materiał jest podsumowaniem moich ponad 30 – letnich doświadczeń w tej dziedzinie i stanowi kompendium wiedzy przedstawione całościowo.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.