Mocowanie geomembrany do murku betonowego
Zakotwienie krawędzi geomembrany we wszelkiego typu zbiornikach jest zadaniem wieńczącym dzieło uszczelnienia.. czytaj dalej
Falochron
Falochron stanowi budowlę osłaniającą obszar wodny i brzeg morski przed działaniem fal i sztormów a także chroniącą ujścia rzek i portów przed wdzieraniem się fal, zapiaszczaniem oraz nanosom rumowiska wleczonego.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Hydrologia
Dębskiego wzory
Wzory prof. Dębskiego służą do obliczania przepływów na podstawie opadów.. czytaj dalej
Bystrze – płyta wypadowa
W wypadzie, najczęściej zaopatrzonym w szykany następuje rozpraszanie energii kinetycznej strumienia. Jest to usprawnienie urządzeń do rozpraszania energii. W większości przypadków.. czytaj dalej
Bystrze
Bystrzem nazywana jest obudowa dna i skarp kanału na odcinku koryta (rys.1), gdzie spadek J > Jkr . Koryto jest odcinkiem łączącym górne i dolne stanowisko – ponuru z poszurem.. czytaj dalej
Bloki kształtowe do budowy falochronów narzutowych i ochrony brzegu
Bloki kształtowe (betonowe) tego przeznaczenia stanowią górną warstwę do rozpraszania energii fali nabiegającej. Do tej pory powstało bardzo dużo różnorodnych form o zróżnicowanych kształtach.. czytaj dalej
Bloki betonowe do budowy falochronów stawianych i nabrzeży
Bloki betonowe są prefabrykowanymi elementami w konstrukcjach i obudowach falochronów i nabrzeży a także w ochronie brzegu morskiego. Bloki te mają zazwyczaj kształt prostopadłościanu.. czytaj dalej
Bagna - rodzaje
Bagna to tereny podmokłe z porastającą roślinnością specyficzną dla tych warunków środowiska. Podłoże budowane jest przez obumierające części roślin i fauny z dalszym przekształcaniem masy.. czytaj dalej
Błędy w dokumentowaniu podłoża i ich konsekwencje
Problematyka geotechnicznych badań podłoży gruntowych oraz fundamentowania jest jednym z podstawowych elementów  każdego procesu inwestycyjnego. Przecież każda inwestycja wiąże się z posadowieniem na gruncie.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 42 - Przepływy dla przelewów jazowych
do obliczania przepływu dla jazów przelewowych, upustów deszczowych, jazów zatopionych i mostów według wzoru.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 43 - Przepływy wody dla przelewów zatopionych
dla obliczania przepływu wody dla jazów zatopionych, upustów deszczowych, śluz i mostów według wzoru.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 44 - Przepływy wody dla otworów i przelewów o szerokiej poziomej koronie
do obliczania przepływu w śluzach i jazach przelewowych o szerokiej poziomej koronie wg wzoru.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 45 - Długość i wysokość cofki
Obliczenie długości i wysokości krzywej piętrzenia w dowolnym punkcie Do sporządzenia wykresu korzystano ze wzoru Ruhlmanna, który ma zasadniczo.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 46 - Wzór Chezy - Manninga
Nomogram do wymiarowania rurociągów wg Chezy-Manninga. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 27 - Przepływ wody w rzekach o nachyleniu skarp 1-1
do obliczania przepływu wody w rzekach (napełnienie h = 0,5 — 10,0 m;  dno = 10,00 -  100 m) o nachyleniu skarp 1:1.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 28 - Przepływy wody w rzekach o nachyleniu skarp 1-1,5
do obliczania przepływu wody w większych rzekach (głębokość = 0,5 - 10,0 m; dno = 10,00 - 100 m) o nachyleniu skarp 1:1,5.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 29 - Przepływy wody w rzekach o nachyleniu skarp 1-2
do obliczania przepływu wody w większych rzekach (głębokość = 0,5 — 10,0 m; dno = 10,00   -  100 m) o nachyleniu skarp 1:2.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 30 - Przepływy wody w rzekach o nachyleniu skarp 1-3
do obliczania przepływu wody w większych rzekach (głębokość = 0,5 - 10,0 m; dno = 10,00 - 100 m) o nachyleniu skarp 1:3.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.