Bystrze
Bystrzem nazywana jest obudowa dna i skarp kanału na odcinku koryta (rys.1), gdzie spadek J > Jkr . Koryto jest odcinkiem łączącym górne i dolne stanowisko – ponuru z poszurem.. czytaj dalej
Bloki kształtowe do budowy falochronów narzutowych i ochrony brzegu
Bloki kształtowe (betonowe) tego przeznaczenia stanowią górną warstwę do rozpraszania energii fali nabiegającej. Do tej pory powstało bardzo dużo różnorodnych form o zróżnicowanych kształtach.. czytaj dalej
Bloki betonowe do budowy falochronów stawianych i nabrzeży
Bloki betonowe są prefabrykowanymi elementami w konstrukcjach i obudowach falochronów i nabrzeży a także w ochronie brzegu morskiego. Bloki te mają zazwyczaj kształt prostopadłościanu.. czytaj dalej
Bagna - rodzaje
Bagna to tereny podmokłe z porastającą roślinnością specyficzną dla tych warunków środowiska. Podłoże budowane jest przez obumierające części roślin i fauny z dalszym przekształcaniem masy.. czytaj dalej
Błędy w dokumentowaniu podłoża i ich konsekwencje
Problematyka geotechnicznych badań podłoży gruntowych oraz fundamentowania jest jednym z podstawowych elementów  każdego procesu inwestycyjnego. Przecież każda inwestycja wiąże się z posadowieniem na gruncie.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 42 - Przepływy dla przelewów jazowych
do obliczania przepływu dla jazów przelewowych, upustów deszczowych, jazów zatopionych i mostów według wzoru.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 43 - Przepływy wody dla przelewów zatopionych
dla obliczania przepływu wody dla jazów zatopionych, upustów deszczowych, śluz i mostów według wzoru.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 44 - Przepływy wody dla otworów i przelewów o szerokiej poziomej koronie
do obliczania przepływu w śluzach i jazach przelewowych o szerokiej poziomej koronie wg wzoru.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 45 - Długość i wysokość cofki
Obliczenie długości i wysokości krzywej piętrzenia w dowolnym punkcie Do sporządzenia wykresu korzystano ze wzoru Ruhlmanna, który ma zasadniczo.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 46 - Wzór Chezy - Manninga
Nomogram do wymiarowania rurociągów wg Chezy-Manninga. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 27 - Przepływ wody w rzekach o nachyleniu skarp 1-1
do obliczania przepływu wody w rzekach (napełnienie h = 0,5 — 10,0 m;  dno = 10,00 -  100 m) o nachyleniu skarp 1:1.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 28 - Przepływy wody w rzekach o nachyleniu skarp 1-1,5
do obliczania przepływu wody w większych rzekach (głębokość = 0,5 - 10,0 m; dno = 10,00 - 100 m) o nachyleniu skarp 1:1,5.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 29 - Przepływy wody w rzekach o nachyleniu skarp 1-2
do obliczania przepływu wody w większych rzekach (głębokość = 0,5 — 10,0 m; dno = 10,00   -  100 m) o nachyleniu skarp 1:2.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 30 - Przepływy wody w rzekach o nachyleniu skarp 1-3
do obliczania przepływu wody w większych rzekach (głębokość = 0,5 - 10,0 m; dno = 10,00 - 100 m) o nachyleniu skarp 1:3.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 31 - Powierzchnia przekroju m2
do obliczania powierzchni przekrojów, powierzchni skarp i szerokości dna cieków przy nachyleniu skarp 1 : 1 , 1 : 1,5,  1 : 2 i  1 : 3.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 33 - Przepływy wody dla krótkich przewodów rurowych
do obliczania przepływów i szybkości w krótkich całkowicie wypełnionych przewodach rurowych o przekroju kołowym i jajowym.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 34 - Przepływy wody dla krótkich całkowicie wypełnionych przewodów
do obliczania przepływów i szybkości dla  krótkich całkowicie wypełnionych przewodach rurowych o przekroju kołowym i jajowym czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.