Tematyka procesu zagęszczania gruntów i materiałów drogowych jest bardzo złożona i zależy od wielu czynników.
Bagatelizowanie właściwego zagęszczania warstw piasku przy wymianach gruntów organicznych może mieć różne konsekwencje.

https://inzynieriasrodowiska.com.pl/​​​​​​/encyklopedia/awarie-konstrukcji-drogowych-przyczyny

https://inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/zageszczanie-i-stabilizacja-gruntow-82