Tematyka procesu zagęszczania gruntów jest bardzo złożona, zwłaszcza że grunty to środowiska niejednorodne.
Kolejny raz przekonujemy się, że bez geotechniki, znajomości związków i zależności oraz synergii nie można skutecznie i bezpiecznie działać w zakresie zagęszczania.

Przy niekorzystnych układach gruntowo-wodnych w podłożu, błędach w rozpoznaniu podłoża oraz błędach projektowych i wykonawczych może dochodzić do upłynnienia warstw zagęszczanych zwłaszcza wibracyjnie.
Poprzez to grunt traci swoją wytrzymałość na ścinanie i zachowuje jak ciecz.

O tych sprawach więcej możecie poczytać w:

https://inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/praktyczne-aspekty-w-okreslaniu-statecznosci
https://inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/zageszczanie-gruntow
https://inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/zageszczanie-i-stabilizacja-gruntow