Rozmieszczenie poszczególnych warstw uszczelniających, szczególnie na skarpach, powinno być poparte odpowiednimi obliczeniami w fazie projektowej.

Obliczeniom powinny być poddane:

  • grubość geomembrany,
  • sposób zakotwienia na koronie skarpy,
  • stateczność warstw geosyntetycznych na skarpach,
  • stateczność obsypki filtracyjnej.

W naszej encyklopedii został zamieszczony na ten temat materiał ze szkolenia w ZOIIB
z 2009 roku, który może być pomocny w rozwiązywaniu istotnych problemów projektowych.

https://inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/zasady-projektowania-warstw-uszczelnien--z-geomemb