Tym razem coś dla hydrotechników.
Woda w swoim obiegu w przyrodzie jest najbardziej agresywnym czynnikiem wywołującym erozję gruntu.
Umocnienia brzegów i dna w infrastrukturze hydrotechnicznej wymagają szczególnej staranności.
Przy projektowaniu wszelkich zabezpieczeń należy pamiętać, że woda płynąca lub gruntowa nigdy "nie przymkną oka" na nasze błędy lub zaniedbania.

O zasadach umocnień w hydrotechnice i ich specyfice możecie poczytać w :
https://inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/zabezpieczenia-przeciwerozyjne-w-kanalach-rowach