Zachęcamy do zobaczenia 46 praktycznych wykresów, nomogramów, tablic i przykładów do obliczeń przy projektach z branży hydrotechnicznej i wodno-melioracyjnej.
Są to oryginalne nomogramy, które mogą zastąpić bardzo żmudne obliczenia.

Znając również potrzeby projektantów przy wstępnych obliczeniach, np. :
- spływów jednostkowych,
- wielkiej wody letniej,
- rozstawy i średnicy drenów,
- przepływów w rowach i rzekach,
- światła mostów i przepustów zatopionych lub niezatopionych,
- przepływów w rurociągach oraz
- długości i wysokości cofki.

Wykorzystanie tych pomocnych opracowań może pomóc w trafności wyboru prawidłowych wzorów i obliczeń z wyeliminowaniem przypadkowych błędów.
Musimy także pamiętać o głównym przesłaniu dla hydrotechników - woda nie przymknie "oka" na nasze błędy.

Ścieżka dostępu do wykresów :

https://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/wykres-1---objaśnienia-splywy-jednostkowe

https://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/projekt-wodno-melioracyjny-wykres-2--splywy-jednostkowe-wg wzoru-Iszkowskiego-i-Kollisa

https://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/projekt-wodno-melioracyjny-wykres-3---wielka-woda-zimowa

https://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/projekt-wodno-melioracyjny-wykres-4-wielka-woda-letnia-i-zimowa

https://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/projekt-wodno-melioracyjny-wykres-5-wielka-woda-letnia-i-zimowa-na-terenach-z-jeziorami-wg-wzoru-Loewego

https://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/projekt-wodno-melioracyjny-wykres-6-wielk-woda-letnia-wg-wzoru-dubacha

więcej możesz znaleźć w kategorii:

Drenaże melioracje