W profilu gruntowym wyróżnia się strefę aeracji – leżącą ponad zwierciadłem wody gruntowej, gdzie pory są częściowo wypełnione wodą oraz strefę saturacji o porach wypełnionych całkowicie wodą.
I ta ostatnia strefa stanowi przedmiot obliczeń i analiz hydrologiczno – hydrotechnicznych przy projektowaniu wszelkiego rodzaju posadowień.