Problem trwałości stalowych grodzic pojawia się często w przypadku konieczności zastosowania brusów stalowych do wszelkiego rodzaju stałych obudów wykopów. Dlatego ważną czynnością w trakcie rozpoznawania i dokumentowania warunków podłoża jest określenie stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego z podaniem określonych wartości pH w stosunku do betonu i stali. Jak stwierdzono, ubytki korozyjne w gruncie naturalnym są bardzo małe. To samo odnosi się  do kontaktu stali z wodą słodką. Problem pojawia się w kontakcie brusów stalowych z wodą morską, zwłaszcza w strefach zmiennych poziomów. W związku z powyższym, już na etapie projektowania agresywność środowiska gruntowo-wodnego powinna być znana projektantowi. To w trakcie projektowania jest możliwość zastosowania i wdrożenia czynności zabezpieczających stalowe elementy przed nadmierną korozją. Do tych zabiegów można zaliczyć powłoki cynkowe, malarskie i typu duplex oraz projektowanie obudów ze stali trudno rdzewiejących lub z pogrubionymi ściankami na ewentualną korozję.