Wyparcie gruntu jest to zjawisko polegające na przesunięciu wszystkich cząstek pewnej objętości gruntu podłoża w kierunku ruchu wody. Wskutek wyparcia grunt ulega rozluźnieniu, a jego właściwości - pogorszeniu. 

Rys. 1. Przekroczenie naprężeń granicznych w podłożu z wyporem gruntu

Wyparcie występuje na ogół w sposób nagły.