Wiele ośrodków naukowych i badawczych zajmuje się wyborem i analizą poszczególnych przypadków wzmacniania podłoży gruntowych i to tych dotyczących szczególnie nasypów.

Poniżej przedstawiono wyniki badań i obserwacji nasypów posadawianych na gruntach słabych z różnymi schematami wzmocnienia i różnymi geosyntetykami.

Rys.1.   Wyniki badań nośności podłoża z zastosowaniem różnych geosyntetyków  i ich układów w nasypie.

 

Rys. 2. Typowe układy stosowania geosyntetyków w konstrukcjach nasypów.

 

  Rys. 3. Przyjęte do badań schematy ułożenia geosyntetyków w nasypie o nawierzchni gruntowej. [2] 

 

Rys. 4. Wyniki badań nasypów z obciążeniem ruchem w funkcji wielkości kolein. [2]

 

Badania odcinków  doświadczalnych i wyniki analiz z zastosowaniem różnych geosyntetyków przedstawione zostały w materiałach konferencyjnych ,która odbyła się w 2009 roku.

  Rys. 5. Schemat przekroju poprzecznego nasypu przyjętego do badań  [1]

 

Tablica 1. Wyniki badań odcinków doświadczalnych z różnymi geosiatkami. [1]

Rys. 6. Schematy zakotwienia. [1]

Tablica 2.Wpływ sposobu zakotwienia geosyntetyków. [1]

 

Analizując wyniki badań i wykonywanych obliczeń należy stwierdzić  :

 • efekt zamkniętej „poduszki” jak również zastosowanie kontrbankietów jest najbardziej optymalnym wariantem wzmocnienia,
 • zawinięcia geosyntetyków na krawędziach bocznych w konstrukcjach nasypów w sposób znaczny wpływa na podniesienie efektu wzmocnienia,
 • najsłabiej wypada w tym rankingu płasko ułożona warstwa geosyntetyku,
 • do wzmacniania podłoży mogą być zastosowane zarówno geotkaniny jak i geosiatki  lecz o efekcie końcowym  decydują obliczone parametry wytrzymałościowe i optymalizacja kosztowa,
 • dużym nieporozumieniem jest stosowanie geowłóknin i wszelkiego rodzaju kompozytów drenarskich do wzmacniania podłoży pod nasypami,
 • analizując wyniki badań, autorzy różnych raportów obalają istniejące mity - nie jest prawdą, że każda geosiatka musi być lepsza od geokomórki czy  geotkaniny.
 • każdorazowy dobór geosyntetyku powinien wynikać z obliczeń i optymalizacji ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • stosowanie geosiatek w gruntach nasypowych drobnoziarnistych nie daje pełnego efektu klinowania w poszczególnych oczkach,
 • efekt „przyścienny” przy kontrbankietach „pull-out” wynosi jedynie 20-krotność średnicy zastępczej d60,
 • współczynniki redukcyjne zarówno dla geotkanin jak i dla geosiatek są podobne lub wręcz takie same,
 • przekonanie projektantów co do rodzaju zastosowanego geosyntetyku bardziej pochodzi od przekonywującego oddziaływania przedstawicieli handlowych niż rzeczywiście wyznaczonych parametrów.

Literatura :

1. Materiały z konferencji Naukowo-Technicznej: Geosyntetyki i tworzywa sztuczne w  geotechnice i budownictwie inżynieryjnym. Częstochowa 2006 

2.  Perrier H.: Sol bicouche renforce par geotextile. LCPC, Paryż 1983