Bilans wodny stanowi zestawienie zsumowanych przychodów i ubytków wody wyrażonych w tych samych jednostkach oraz odnoszących się do tego samego obszaru i okresu bilansowania.  Wyrazić go można równaniem ogólnym lub szczegółowym, w których liczba składników bywa różna, lecz identyczne są jednostki miary np. objętości (m3, km3 lub długości, a ściślej - miąższości warstwy wody wyrażane w mm). Obszar bilansowania może obejmować wody hydrosfery kuli ziemskiej bądź poszczegó Pozostało jeszcze 90% tekstu