Coraz częściej na trasie nowoprojektowanych odcinków dróg pojawiają się w podłożach grunty antropogeniczne lub wręcz niezinwentaryzowane wcześniej składowiska odpadów. Są to najczęściej zamknięte lub nieczynne składowiska z lat 70- i 80- ubiegłego wieku.

Pierwszy przypadek dotyczy odcinka drogi dojazdowej w ramach tworzonego zewnętrznego pierścienia układu komunikacyjnego m. X.

Pomiary nośności na wierzchowinie składowi Pozostało jeszcze 90% tekstu