Pojęcie używane w hydraulice i hydrotechnice i związane jest z charakterystyką cieku wodnego i promieniem hydraulicznym.
Obwód zwilżony ( U ) jest to długość krzywej przecięcia przekroju poprzecznego ze ścianami zwilżonymi łożyska rzeki, potoku, strumienia itp.