Tab. Podział zużycia opadów w lasach ( w mm/rocznie)