Promień hydrauliczny Rh jest wielkością charakterystyczną dla danego przekroju poprzecznego cieku otwartego :

gdzie :

A - pole przekroju przepływu ,
U - obwód zwilżony.