Przykładowe przyczyny katastrof w budowanych obiektach, to głównie:

 • podkopanie ściany szczytowej (np. wykonany wykop wzdłuż ściany, pod którą nie było fundamentu),
 • niewłaściwie i bez nadzoru prowadzone roboty rozbiórkowe (np. samowolne prowadzenie robót rozbiórkowych i rozbiórka nadproży stalowych przez osoby trzecie),
 • stosowanie niewłaściwych wyrobów budowlanych (np. do stemplowania stropów),
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia wykopów, niewłaściwe kotwienie rusztowań,
 • brak zachowania wymagań technicznych i bezpieczeństwa przy wykonywaniu montażu rusztowań i elementów konstrukcyjnych obiektu), 
 • wady technologiczne elementów prefabrykowanych, 
 • rozszalowanie stropu przed związaniem betonu, 
 • brak połączenia zbrojenia nadproża z wieńcem stropu budynku,
 • niepoprawne posadowienie nowego obiektu poniżej fundamentów sąsiedniego budynku,
 • zarysowania ścian spowodowane osiadaniem nowego budynku z wymianą gruntów pod fundamentami,
 • przecieki i zacieki spowodowane odwrotnymi spadkami, niewłaściwymi materiałami izolacyjnymi,
 • pocienianie grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
 • podmiany materiałów i atestów,
 • zmiany materiałów na gorsze bo tańsze !