Średnie miesięczne i roczne temperatury z wielolecia (oC)