Przebieg średniego parowania rocznego gleby i roślin na terenie Polski :