Wezbrania wody w ciekach, zbiornikach i morzu jest to takie podniesienie poziomu wody, które nie powoduje zniszczeń i strat w terenach przyległych. Może być ono spowodowane zwiększonym zasilaniem np. przez opad, tajanie śniegu lub zahamowanie odpływu w wyniku zatoru, wiatru przeciwnego do kierunku ruchu wody - cofki itp.