Jest to ilość pary wodnej ( w gramach ) zawartej w jednostce objętości ( w 1 m3 ) powietrza wilgotnego.