Jest to stosunek ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia pary wodnej nasyconej.