Wodowskaz jest to przyrząd w postaci łaty wodowskazowej do pomiaru stanu wody – w rzece lub wypełnienia zbiornika wodnego lub jeziora. Umieszcza się go przy rzece lub w rzece w profilu wodowskazowym. Minusem wodowskazów jest konieczna obecność obserwatora do wykonania odczytu stanu. Stan wody na wodowskazie odczytywany w centymetrach jest odniesiony do umownego zera wodowskazu, dowiązanego dopiero do sieci niwelacji państwowej. W Polsce nie odzwierciedla rzeczywistej warstwy wody w rzece. Każdy wodowskaz charakteryzuje się różnymi stanami wody, np. żeglownym 350 cm i np. stanem alarmowym 680 cm. Należy pamiętać, że te odczyty na łatach dotyczą tylko określonego profilu rzeki i nie odnoszą się do rzędnych terenu wprost.

 


Łata wodowskazowa z podziałką.