Jest to ogół zjawisk - pofałdowania i uskoki występujące w powierzchniowych w stosunkowo miękkich i plastycznych warstwach osadów, powstałe pod wpływem olbrzymich nacisków od przesuwającego się lodowca.
Przy założeniu, że wysokość lądolodu osiągała 3 km, to naprężenia występujące pod lodowcem dochodziły do 28 MPa. Osiadanie powierzchni terenu pod tak dużym naciskiem osiągały wartości ok. 15 m.