Granicą skurczalności (ws) nazywa się wilgotność gruntu mineralnego spoistego na granicy stanu zwartego i półzwartego, przy której grunt pomimo dalszego suszenia nie zmniejsza swojej objętości i jednocześnie zaczyna zmieniać barwę na powierzchni na odcień jaśniejszy.


Fot. 1. Suszarka laboratoryjna


Fot. 2. Próbka gruntu po wysuszeniu