Jest to forma ukształtowania terenu w postaci wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i stromych zboczach. Jary powstają w wyniku erozyjnego oddziaływania wody i są rodzajem doliny rzecznej. Warunki odpowiednie do powstania jarów są w miejscach o płytowej budowie podłoża lub z grubą warstwą lessu. Budowa płytowa masywów skalnych w naszych warunkach charakteryzuje podłoże, np.  jaru rzeki Dunajec.

 


Przełom Dunajca

 


Jar rzeki Dunajec