Klifem nazywamy najczęściej urwisko powstałe na brzegu morskim lub jeziornym. Warunkiem koniecznym jest wysokie wybrzeże wcinające się w morze. Powstaje wskutek niszczącego wpływu falowania wód.
Istnieją klify :

  • aktywne ulegające ciągłej abrazji,
  • ustabilizowane nie wykazujące żadnych lub tylko nieznaczne ślady procesów abrazyjnych.

Przykładem klifu aktywnego jest wybrzeże klifowe w rejonie dzielnicy Gdyni – Orłowa.
Klif w tym rejonie jest bardzo aktywny ze względu na silne oddziaływania fal morskich.

Klif Orłowski (1)

Klif Orłowski (2)

Klif Orłowski (3)

W trakcie kolejnych sztormów odsłaniane są coraz głębsze partie masywu pozostawionego przez ostatnie zlodowacenie.

 

Oprócz dużych głazów odsłaniane są różne formy i układy gruntów spoistych utworzonych przez lodowiec. Zdeformowane warstwy pochodzą zarówno z nasunięć jak i znaleźć można formy typowo wytopiskowe pojawiające się na przedpolu cofającego się lodowca.

Innym znanym i podziwianym klifem jest wybrzeże w rejonie Trzęsacza. Pozostała ściana kościoła była oddalona w trakcie jego budowy ok. 2 km od linii brzegowej.
Tempo abrazji było w tym rejonie bardzo intensywne.

Sztuczne zabezpieczenie pozostałości ruin kościoła w Trzęsaczu.