Mapa geologiczna jest rzutem prostokątnym na płaszczyznę poziomą zgeneralizowanych faktów geologicznych w ustalonej skali na określonym terenie. Rysunek mapy geologicznej składa się z dwu zasadniczych elementów: 

podkładu topograficznego i  treści geologicznej.

Na mapach geologicznych zaznaczona jest stratygrafia warstw, czyli następstwo wiekowe zalegania poszczególnych utworów w podłożu. Tak więc podaje ona nie tylko płaski kontur rozprzestrzenienia danych gruntów, ale informuje o przestrzennym ich układzie bezpośrednio pod powierzchnią terenu. Wśród map geologicznych wydziela się mapy : 

mapy powierzchniowe (zakryte) oraz  mapy podpowierzchniowe (odkryte, mapy cięć). 

Mapy zakryte informują o sytuacji geologicznej do głębokości 2 m ppt. Mapy odkryte przedstawiają budowę podłoża geologicznego po odrzuceniu zalegających bezpośrednio pod Pozostało jeszcze 90% tekstu