Meander jest to zakole, zakręt lub szereg zakrętów rzeki charakterystyczny szczególnie dla rzek o małym spadku. Charakterystyczne zakola tworzą się w dolnym biegu rzek, gdzie prędkości przepływu są niejednokrotnie bardzo spowolnione przez rzeźbę terenu.

Rys. 1. Meandrująca rzeka

 

Odkładające się osady wle Pozostało jeszcze 90% tekstu