Prędkości rozchodzenia się  fal podłużnych i poprzecznych w  różnych rodzajach gruntu  zestawiono w tablicy poniżej [1] :

Rodzaj gruntu

Prędkość rozchodzenia się fal [m/s]

VL

VT

wilgotna glina

less naturalnej wilgotności

ścisły, żwirowo-piaskowy grunt

piasek drobnoziarnisty

piasek średnioziarnisty

żwir średniej grubości

1500

800

480

300

550

760

150

260

250

110

160

180

Ogólnie, fale powierzchniowe rozchodzą się również i w głąb ośrodka, ale na niewielką głębokość. Z reguły jest to długość jednej fali.

 

Literatura :

  1. Ciesielski R., Gumiński A.: O przekazywaniu się drgań na budynki przez podłoże i sposobach zmniejszania tych drgań. Konf. nt. Ocena szkodliwości wpływów dynamicznych. Kraków 1971 r.