Na podstawie „Słownika wyrazów obcych” PWN 1971 :

1.

Dział geologii historycznej zajmujący się oznaczaniem wieku poszczególnych warstw skorupy ziemskiej na podstawie ich kolejnego nawarstwiania, składu mineralogicznego oraz zawartych tam skamieniałości fauny i flory, a także badaniem warunków powstawania skał.

2.

Układ warstw skorupy ziemskiej pozwalający na określenie ich wieku.