Uskokiem nazywamy strukturę tektoniczną powstałą w wyniku rozerwania mas skalnych i przemieszczenia ich wzdłuż powstałej powierzchni (lub wąskiej strefy zniszczenia), zwanej powierzchnią uskoku (lub strefą uskokową).
Uskokom mogą towarzyszyć inne struktury tektoniczne (przyuskokowe podgięcia warstw, fałdy, fleksury).

Z uskokami związane jest powstawanie zrębów i zapadlisk (np. rowów tektonicznych). 
W Polsce jednym z aktywnych uskoków tektonicznych jest uskok kłodnicki.

Schemat typowego uskoku.

Prowadzenie inwestycji na terenach górzystych zaburzonych uskokami powinno być dokładnie inwentaryzowane na podstawie wielu badań i materiałów ze zdjęć lotniczych, satelitarnych i szczegółów geologicznych.
Często, pozostawienie terenu z potencjalnymi uskokami bez specjalistycznego badania powoduje duże implikacje  już na etapie prowadzenia inwestycji.
Zdiagnozowanie uskoku w trakcie prac badawczych z reguły  wydłuża proces inwestycyjny i wymaga dodatkowych zmian w Projektach budowlanych, szczególnie w zakresie sposobu fundamentowania.