Jest to rodzaj wody utrzymującej się w gruncie na skutek działania sił molekularnych cząstek gruntu ( adsorpcja ). Ten rodzaj wody pozyskiwany jest na drodze adsorpcji pary wodnej z powietrza. Jej ilość w danej objętości  zależna jest od wymiarów ziaren i cząstek, ich powierzchni właściwej oraz od względnej wilgotności powietrza znajdującego się w porach gruntu w strefie aeracji.