Z punktu widzenia projektanta i wykonawcy obudowy wykopu najistotniejsza jest ocena, a później obserwacja osiadań powierzchni terenu i kontrolowanych obiektów. Interpretacja wyników pomiarów i ewentualne zagrożenia konstrukcji obudowy, budynków i otoczenia głębokiego wykopu powinny być prowadzone przez niezależnego specjalistę-konstruktora. Projektant decyduje o konstrukcji obudowy i jej parametrach oraz o działających na obudowę obciążeniach (wybierając wartości parametrów geotechnicznych podłoża i wartości współczynników bezpieczeństwa).  Grunt, w odróżnieniu od innych materiałów budowlanych, posiada właściwości zmieniają się w szerokich granicach. Problemem jest również punktowe rozpoznanie podłoża. Dotychczasowa wiedza geotechniczna, którą wykorzystuje między innymi Eurokod 7  wskazuje, że poprawne uzyskanie wartości właściwości wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntu wymaga spełnienia nie jednej, a szeregu procedur, które w rezultacie pr Pozostało jeszcze 90% tekstu