Przedstawiam 3 zadania kontrolne dla każdego, kto czuje się dobrze w tematyce geosyntetycznej. Jest to swoisty test umiejętności, szczególnie po lekturze kilku tematów z Encyklopedii. 
Posadowienie nasypu na gruntach słabych, zaprojektowanie stromej skarpy oraz dobór zbrojenia dla pionowego muru oporowego  z gruntu zbrojonego to podstawowe wyzwania nowoczesnego inżyniera.
Przedstawione zadania były pierwotnie przygotowane jako projekt zaliczający z zagadnień specjalizujących dla uczniów 4 klasy ZSB o profilu drogowym w 2011 r.
Nie spodziewam się, żeby rozwiązanie tych 3 zadań było problemem dla inżynierów na co dzień zajmujących się tymi problemami.
Życząc powodzenia, czekam na Wasze uwagi i spostrzeżenia.

 

PROJEKT ZALICZAJĄCY Z ZAGADNIEŃ SPECJALIZUJĄCYCH

 1. Nasyp drogowy o wysokości 4,0 m posadowiony na słabym podłożu o wytrzymałości  na ścinanie τf = 5 kPa.  Skarpy o pochyleniu 1:2. Obciążenie od konstrukcji nawierzchni i ruchu przyjąć q = 20 kPa.
  Należy dobrać wzmocnienie podstawy nasypu z pokazaniem w formie graficznej ułożenie i sposób zakotwienia geosyntetyku. Współczynniki redukcyjne dla obliczenia charakterystycznej wytrzymałości krótkotrwałej wynoszą odpowiednio :
  A1 = 1,1, A2 = 1,8, A3 = 1,3.
  Współczynnik stateczności Fs = 1,3. 


   

 2. Stroma skarpa o następujących parametrach geometrycznych:
  β = 50o
  γ = 19 kN/m3
  φ = 26o
  q = 10 kN/m2
  c = 0 kN/m2  - grunt niespoisty
  u = 0 - brak ciśnienia wody porowej
  H = 12,0 m
  Sv = 0,5 m

  Należy dobrać w trakcie obliczeń potrzebną wytrzymałość pasma geosyntetyku, długość LB i LT oraz przedstawić rozkład poszczególnych pasm geosyntetyków w pionie w formie graficznej z pokazaniem zakotwienia części czołowych. Współczynnik stateczności Fs = 1,3.


   

 3. Zaprojektować dobór zbrojenia pasmami geotkaniny pionowego muru oporowego z pozostawieniem czołowej części jako ściany zielonej.

  Dane muru oporowego :
  H  =  8 m
  γ   =  19  kN/m3
  φ   = 28o
  Sv  = 0,5 m
  q   = 0 kN/m2
  Fs = 1,3  - współczynnik bezpieczeństwa
   δ  = 18o  - współoddziaływanie
  grunt-geotkanina 
  ca  = 0,8    - współczynnik przykrycia 
  L0 = 2,50 m ( minimum).

  Całość rozwiązania przedstawić w formie graficznej.