Georuszty drenażowe – geosyntetyki tworzone najczęściej z dwóch ukladów równoległych żeber przecinających się pod dowolnym kątem i trwale zespojonych. Dzięki swojej przestrzennej strukturze umożliwiają doskonałe drenowanie i odprowadzanie wody i gazów. W praktyce inżynierskiej stosowanie georusztów odbywa się w połączeniu jedno- lub dwuwarstwowym z geowłókninami. Przez to nazywane są często geokompozytami drenażowymi.


Fot. 1. Georuszty drenażowe

 

 


Fot. 2. Georuszt drenażowy z rdzeniami do wypełnienia piaskiem