1. Metoda ciśnieniowa.

Metodę tą stosuje się do kontroli spoin dwuśladowych o długościach do 50 m. W przypadku spoin dłuższych należy podzielić je na krótsze odcinki. Badanie to polega na wywarciu ciśnienia wewnątrz kanału powietrznego rzędu 200 kPa. Jeżeli w ciągu 5 min. ciśnienia nie spadnie więcej niż 10 % spoinę uznaje się za szczelną.

Fot. 1. Widok stosowanego sprzętu

Pozostało jeszcze 90% tekstu