W tej metodzie wykorzystuje się zrywarki ręczne lub automatyczne z dodatkowym rejestratorem parametrów zrywania. Podstawowym kryterium w tej metodzie jest pomiar wartości niszczącej siły dopuszczalnej i kształt i sposób zniszczenia spoiny w momencie ścięcia lub zerwania.

Rys. Pozostało jeszcze 90% tekstu