Do osuszenia wykopu pod budowę fundamentu założono osiem studni połączonych ze sobą lewarowo (rys. 1). Rzędna warstwy spągowej wynosi + 100 m. Rzędna statycznego poziomu wody podziemnej wynosi + 110 m, rzędna dna wykopu + 107 m. Środek ciężkości grupy studni znajduje się w punkcie 0, tj. w środku ciężkości wykopu. Pobrana próbka gruntu wykazała porowatość 34%, średnica miarodajna ziaren d10 wynosi 0,65 mm, temperatura wody + 12 °C. Należy obliczyć ile wody trzeba odpompować ze wszystkich studni łącznie, aby umożli Pozostało jeszcze 90% tekstu