Studnia o średnicy D = l m opuszczona jest do poziomej war­stwy   nieprzepuszczalnej.   Poziom   hydrostatyczny   zwierciadła   wody podziemnej wzniesiony jest ponad stropową warstwę nieprzepuszczalną H = 8 m. Obliczyć, ile trzeba wypompować wody ze studni, aby zwierciadło wody obniżyło się o S = 3m . Porowatość gruntu n wynosi 34%. Średnica ziaren odpowiadająca d10= 0,65 mm. Temperatura wody t = 12 °C.

Tab. 1. Wartości liczbowe współczy Pozostało jeszcze 90% tekstu